zaterdag 16 juli 2016

Christoffel, beschermheilige in vakantietijd

In Roermond staat de enige Christoffelkathedraal ter wereld. Op de top staat een gouden beeld van Christoffel, de beschermheilige van reizigers. Zijn naamdag is 24 juli, misschien niet helemaal toevallig in vakantietijd.
Er is weinig bekend over Christoffel, ook wel genaamd Christophorus. In de middeleeuwen werd hij gezien als één van de Veertien Heilige Helpers in noodsituaties. Daar hebben we nu de ANWB alarmcentrale voor. Binnen deze groep was zijn specialisatie de pest.
We moeten het verder doen met vele legendes. Eén van die legendes verhaalt van een reus uit het land der Hondkoppigen, die door de apostel Bartolomeus werd bekeerd tot het christendom en zijn begeleider werd. Daarbij kreeg hij een menselijke tong en kon hij spreken. Vanwege de christenvervolgingen waren er 400 soldaten nodig om hem te martelen en te onthoofden.
Een minder spectaculaire, maar meer bekende legende is die van Christoffel als christusdrager - zoals hij ook op de kathedraal van Roermond staat afgebeeld. Eerst trad hij in dienst bij een koning, die echter bang was voor de keizer. Hij trad in dienst bij de keizer, maar die was bang voor de duivel. Toen bood hij zijn diensten aan aan de duivel. De duivel was echter bang voor Christus en Reprobus besloot Christus te gaan dienen. Dat deed hij, op advies van een kluizenaar, door mensen op zijn brede rug een rivier over te dragen. Op zekere dag moest hij een klein kind de rivier over tillen. Terwijl hij daarmee bezig was werd het kind echter zwaarder en zwaarder, totdat Reprobus bijna bezweek en tot zijn schouders in het water stond. Toen openbaarde het kind zich als Christus en doopte Reprobus in de rivier. Zijn doopnaam werd Christoffel, Christusdrager.

In onze webwinkel hebben we de Christoffeltjes; zakjes van traditioneel batik, gevuld met geluksbrengers. http://www.butik-batik.nl/a-42463417/lifestyle/christoffeltje/