dinsdag 31 januari 2017

Eenheid in verscheidenheid

Afbeeldingsresultaat voor multiculturele samenleving
De wereld wordt sinds mensenheugenis gekenmerkt door een grote diversiteit aan culturele uitingsvormen en ideeën, die elkaar beïnvloeden en steeds weer nieuwe vormen voortbrengen. Van oudsher is de handel, eerst tussen stammen, later tussen volken en landen cruciaal geweest voor culturele uitwisseling. Deze rijkdom aan culturele diversiteit en interactie moeten wij koesteren, zodat wij van elkaar kunnen leren, door open te staan voor andere gezichtspunten en uitingsvormen. En zodat wij ons kunnen blijven verbazen over de rijke verscheidenheid die de mensheid voortbrengt.


Sinds het einde van de koude oorlog en de liberalisering van de handel eind vorige eeuw leek de eenwording van de wereld, in al zijn diversiteit, dichterbij dan ooit. Maar de mensheid moet nog leren om hiermee om te gaan. Sommigen zien hun vertrouwde wereldje afbrokkelen, anderen voelen zich achtergesteld omdat ze niet van de globalisering profiteren. Zij kiezen voor leiders die hun wereld weer kleiner willen maken, ingefluisterd door angst of haat voor het vreemde. Zij willen muren bouwen tegen producten en mensen van buiten de landsgrenzen.


Gelukkig is er een grote internationale tegenstroom tegen de angst en de haat. Wat helpt is ongebreidelde, eerlijke handel, zoals de handel van Butik Batik, eerlijke en mooie producten die lokaal zijn maar universeel aanspreken voor hen die er open voor staan. Fair trade voor een betere, kleurrijke wereld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten