zondag 20 maart 2016

Carnaval of Holi festival?

Iedereen kent het wel: het Holi festival waarmee in India de komst van de lente wordt gevierd, maar ook de overwinning van het goede over het kwade. Dit jaar valt dit op 24 maart. Mensen werpen elkaar rijkelijk bont gekleurd poeder toe, zodat iedereen uiteindelijk dezelfde kleurrijke verschijning heeft en verschillen op basis van sociale status of religie verdwijnen in één vrolijk, kleurrijk spektakel. Iedereen is gelijk geworden.
Dit in tegenstelling tot ons carnavalsfeest, dat oorspronkelijk is bedoeld om sociale tegenstellingen om te draaien: de koopman wordt zwerver, de man wordt vrouw etcetera. De stad komt tijdelijk in handen van prins carnaval, de machtigen worden tijdelijk machteloos. Waar in het Holi festival verschillen verdwijnen, worden in het carnaval de verschillen juist bevestigd door ze om te draaien.
Wellicht past het Holi festival beter bij de nieuwe samenleving. Het is een feit dat het concept van het Holi festival ook buiten India steeds meer weerklank vindt. De Duitse organisatie Festival of Colours organiseert bijvoorbeeld festivals In heel Europa, en zelfs daarbuiten, tot en met Maleisië aan toe.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten